Biofilm i Sverige kan bli jämställdhetsstämplad

1:34 min

Fyra folkets hus och parker-biografer i Sverige kommer att stämpla ett stort, svart A som i approved, alltså Godkänd, på de filmer som lever upp till den feministiska måttstocken Bechdel-testet, som t ex mäter om kvinnor på film pratar om något annat än män. Redan till helgen kan biobesökare se i förväg om filmen de vill se är för mansdominerad.

-Vi kommer nu att börja A-märka film som har minst två stycken kvinnliga karaktärer som någon gång pratar med varandra om något annat än män, säger Ellen Tejle, föreståndare på Bio Rio i Stockholm.

För vissa är beskrivningen bekant. Serietecknaren Alison Bechdel ritade serien the rule- reglen- 1985 där karaktärerna slår fast att det inte att värt att se en film som inte lever upp till kriteriena ovan.

-När jag fick reda på Bechdeltestet för fyra år sen var jag i chock, att det faktiskt var så få filmer som klarade det här och att det fortfarande är så 2013.

Det blir alltså Bio Rio i Stockholm, Roy i Göteborg, Spegeln i Malmö och Röda kvarn I Helsningborg som börjar med att märka sina filmaffisher och program med ett A som i Aprroved - godkänd enligt Bechdel-testet, men Ellen Tejle har jobbat med projektet ett år och hoppas att fler hakar på.

-Så många som möjligt. Absolut distributionsbolag, produktionsbolag, filmare, filmfestivalen, recensenter fil konsulenter och den heter ju också approved för att den ska kunna användas internationellt.

Ellen Tejle hoppas att kunna påverka distributörer för att kunna visa fler A-märkta filmer, men säger att A:et främst är en sorts feministisk konsumentupplysning och inte ett mått på kvalitet.

-Vi använder det för att positivt lyfta de som klarar det, sen handlar det ju om att titta på filmbranschen i sin helhet och inte enstaka filmer.

Lydia Farran-Lee

lydia.farran-lee@sr.se