Arkeologisk utgrävning runt gamla Uppsala

7:18 min

Västhögen, Mitthögen och Östhögen. Så heter de tre stora gravhögarna i gamla Uppsala. Gravhögarna är från 600-talet efter Kristus, före vikingatiden. Under många hundra år har Uppsalas gravhögar väckt historikernas intresse. 1846 grävde man sig in i de stora högarna och fann brända rester efter män som man tror varit någon typ av hövdingar eller kungar. Men området runtomkring gravhögarna har arkeologerna lämnat därhän. Här ligger nu en parkeringsplats och en lekplats. Men nu har arkeologerna grävt upp allt detta och gjort nya helt sensationella fynd. Reportage av Katarina Gunnarsson.