Postavveckling försämrar service

Nedläggningen av posten i Dikanäs innebär en oväntad försämring av bussgods-servisen. Länstrafiken har nämligen inte lyckats hitta någon som vill ta emot bussgodset nu när posten stängs. Och det kan innebära stora förluster i tid och pengar för småföretagen i Dikanäs.
Skogsmaskinentreprenören Lars-Gunnar Persson säger att han ofta behöver få maskindelar med bussen som han kunnat hämta kvällstid utanför posten. Nu måste han dock passa bussen vilket är nästan omöjligt med hans jobb i skogen. Thor Eriksson marknadschef på länstrafiken säger att man en längre tid försökt hitta en ny godsmottagare. Å samma bekymmer finns också i Fredrika. Men hitills har ingen i Dikanäs accepterat att ta på sig uppdraget för den betalning Länstrafiken erbjuder.