Norge skippar CCS-planerna för gaskraftverket i Mongstad.

4:58 min

Olje- och gaslandet Norge har sagt att man vill vara ledande när det gäller utveckling av teknik för koldioxidinfångning och att landet kraftigt ska ha minskat sina utsläpp av växhusgaser til år 2020. Men nu står det klart att Norge lägger ner sin planerade stora prestigesatsning för CCS i Mongstad utanför Bergen vid årsskiftet. Frågan är om man ens kommer att kunna nå sitt mål att ha en stor fungerande anläggning igång innan 2020.

Jag får en rundvisning på Statoils anläggning på Mongstad norr om Bergen. Då för drygt två år sedan var förhoppningen fortfarande stor på den fullskaliga CCS-anläggning här som skulle vara i drift 2014 (eller CO2 renseanlegg som man säger i Norge).

Stoltenbergs månlandning som den kallades efter hans egen jämförelse av projketets betydelse med amerikanarnas månlandning 1969.

Norge skulle som olje- och gasnation vara ledande i utvecklingen av fångst och lagring av koldioxid, men starten sköts upp till närmare år 2020. Och för knappt en månad sedan kom beskedet från Olje- och energiminister Ola Borten Moe: månlandningen har kraschlandat.

Det här var ett det sista stora beslutet som den avgående röd-gröna regeringen hann göra innan den lämnade över till den nya borgerliga regeringen den här veckan. Beslutet kom bara några dagar efter att den norska riksrevisionen riktat kritik mot projektets styrning och vad man fick ut i förhållande till kostnaderna.

Och olje- och energiminister Ola Borten Moe säger att anledningen till nedläggningen är just att det blivit dyrare och osäkrare och därför inte kan uppfylla kraven på en fullskaleanläggning.

Industrianläggningarna på Mongstad använder lika mycket ström som alla norska hushåll tillsammans, därför byggdes ett gaskraftverk där det sedan skulle finnas en fullskalig CCS-anläggning.

Närmare 2 miljarder kronor har den norska staten satsat på fullskaleprojektet. Pengar som den avgående regeringen anser har varit viktiga för teknologiutvecklingen inte bara i Norge utan också i resten av världen, trots att själva anläggningen inte blir av. Något som naturligtvis är ett stort nederlag för Stoltenbergs regering.

Frederic Hauge, grundare av miljöstiftelsen Bellona, är kritisk eftersom han anser att Norge har misslyckats som olje- och gasnation.
– Man borde ha tagit sig råd med ett fullskaligt CCS-projekt för just gas eftersom det är nödvändigt för utvecklingen av gasanvändandet i Europa, säger han.

På min rundtur på Mongstad för två år sedan passerade vi också teknologiutvecklingscentret där. Där har norska staten satsat närmare 6 miljarder kronor för test av olika CCS-metoder och det arbetet fortsätter.

För den nya borgerliga har sagt att man vill satsa brett på att utveckla en kostnadseffektiv teknologi för CCS. Det finns några mindre CCS-projekt kvar i Norge, och planen både från den gamla och den nya regeringen är fortfarande att det ska byggas minst en fullskallig CCS-anläggning innan år 2020 istället för den på Mongstad. Tre olika alternativ ska utredas.

Men Frederic Hauge på miljöstiftelsen Bellona är tveksam till att det kommer att bli lika effektivt och framförallt lika banbrytande som projektet på Mongstads gaskraftverk skulle vara. För hittills har det mest handlat om mindre projekt inom industrin, cementfabrik och kolkraftverk. Och även om det är viktigt att utveckla CCS för industrin så är det inte samma sak som att utveckla en teknologi för gaskraftverk anser han.