Filip Johnsson: miljörörelsen har inte tänkt igenom alternativet till CCS

2:00 min

Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem på Chalmers tekniska högskola som forskar om CCS anser att tekniken behövs eftersom inte ens ett land som Norge låter sin olja och gas ligga kvar under havsbotten. Då kan man inte förvänta sig att Venezuela, Mongoliet, Ryssland, Kina eller Indien med enorma fossiltillgångar ska låta bli sina. Miljörörelsens argument att CCS blir ett alibi för att inte satsa på förnybart tror han inte på. Alla alternativ kommer att behövas för att klara klimatmålen anser Johnsson.