Haverikommission mot knark

Polisen i Kalmar kräver nu, i ett öppet brev till bland andra tre kommunalråd, att det skapas en lokal haverikommission som kan undersöka orsakerna till varför bland annat hasch blivit så vanligt bland ungdomar i Kalmar.
Polisområdeschef Sven-Erik Karlsson menar att samarbetet med socialen och polisen har fungerat mycket bra i den omfattande narkotikahärva som nyligen upptäckts bland ungdomar i Kalmar, men han undrar vad som kommer att hända i framtiden. Sven-Erik Karlsson menar att en haverikommission bland annat skulle kunna se till att kommunens handlingsplan mot droger också får praktiska konsekvenser.