Lägg ner CSN

Lägg ned Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det kräver Socialdemokratiska Studentförbundet. Enligt förbundet fungerar CSN helt enkelt inte. Ett exempel är att 142 000 studenter i fjol tvingades vänta i över en månad på besked från CSN, vilket är helt oacceptabelt, skriver förbundet i ett pressmeddelande.
Förbundet vill se en omorganisation som ger studenterna större insyn och rättssäkerhet. Men framför allt är det en bättre service som efterfrågas. Därför kräver förbundet en omedelbar servicegaranti som dels innebär att studiemedel betalas ut automatiskt om inte CSN hinner behandla ansökan inom tre veckor, dels stadgar att CSN ska betala samma förseningsavgift till studenterna som CSN själv kräver.