Arbetslösheten kvar på hög nivå i Sverige

2:05 min

Antalet personer som har jobb ökar, men arbetslösheten låg samtidigt kvar på höga 7,5 procent i september. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. En trend är att tidsbegränsade anställningar ökar.

Personer i jobb, eller sysselsättningen, fortsätter att öka. I september  var drygt 4,7 miljoner svenskar mellan 15 och 74 år sysselsatta, vilket är en ökning med cirka 40 000 personer jämfört med samma månad ett år tidigare.

382 000 var arbetslösa i september, det motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Jämfört med i fjol har ingen statistiskt säker förändring skett när det gäller arbetslösheten.

För att se förändringar på kort sikt tar SCB också fram säsongsjusterade siffror. De fortsätter att visa att fler kommer i arbete.

På kort sikt är trenden jämfört med föregående månader också att arbetslösheten minskar svagt.

Antalet tidsbegränsat anställda fortsätter att öka, enligt arbetskraftsundersökningen. Nära 700 000 personer hade ett tidsbegränsat jobb i september, en ökning med 50 000 på ett år.

I restaurangbranschen är nära 45 procent av personalen tidsbegränsat anställda. Enligt Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Malin Ackholt är det svårt att få folk att satsa på ett jobb i branschen.

– Vi har väldigt många människor som har väldigt korta påhugg i vår bransch. Det är ett problem.

Resultat av inspektioner från Arbetsmiljöverket som presenterades i dag visar att arbetsolyckorna ökar i restaurangbranschen, det handlar om belastningsskador, skärskador och halkolyckor.

Malin Ackholt tror att ett samband finns med de många tidsbegränsade anställningarna.

– Det är korta anställningar, bristfälliga genomgångar av säkerhetsrutiner av arbetsmiljön och liknande.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sverigesradio.se