Opastöriserad mjölk kan förbjudas helt

2:08 min

Att sälja opastöriserad mjölk kan bli olagligt. Eftersom mjölken kan innehålla farliga bakterier vill Livsmedelsverket nu förbjuda försäljning helt.

I dag är sista dag för remissinstanserna att reagera på förslaget. Elin Rydström på bondgården Lovö prästgård är kritisk. Hon vill kunna fortsätta sälja mjölk till sina grannar.

– Mina grannar brukar komma över och köpa mjölk och prata lite. Det är en kultur som försvinner, säger Elin Rydström.

Redan i dag är försäljningen av opastöriserad mjölk starkt begränsad. Bonden får bara sälja mjölken till enskilda konsumenter, på bondgården. Livsmedelsverket vill nu förbjuda helt försäljning av opastöriserad mjölk, eftersom den kan innehålla farliga bakterier, i värsta fall Ehec.

– Ungefär en gång om året drabbas en eller flera personer av Ehec med opastöriserad mjölk som smittkälla. Eftersom så få människor dricker opastöriserad mjölk anser vi att det här är rätt många utbrott och fall, berättar Mats Lindblad, smittskyddssamordnare på Livsmedelsverket.

Många bönder menar att förbud är fel väg att gå, att man istället borde införa ett system liknande det som finns i till exempel Finland och Frankrike. Där får opastöriserad mjölk säljas dagsfärsk ur automater. Samtidigt kontrolleras mjölken regelbundet så att den inte innehåller bakterier.

– Vi har otroliga krav på oss från mejeriet redan i dag vad gäller hygienisk och säker hantering av mjölken. Skulle man ta något extra prov i samband med att man tar andra prov så tror jag faktiskt inte att det skulle vara något problem, säger Elin Rydström.

På Livsmedelsverket ser man inte att ett kontrollsystem skulle kunna utgöra ett alternativ till förbud.

– Vi har bedömt att det är svårt att nå ända fram med de åtgärderna, att hitta provtagningsmetoder som är tillräckligt kostnadseffektiva för att det skulle vara realistiskt att använda sig av dem i praktiken, säger Mats Lindblad. 

Om förbudet mot att sälja opastöriserad mjölk går igenom kan det träda i kraft tidigast sommaren 2014.

Marit Fahlander
marit.fahlander@sverigesradio.se