Detta har hänt: Muthärvan i Göteborg

Hittills har sju åtal väckts i muthärvan, som till största delen handlar om tjänster och gentjänster mellan beställare på Göteborgs kommunala förvaltning och deras leverantörer. Sex personer har fällts.

LÄS MER:

Efter att SVT:s Uppdrag granskning under våren 2010 avslöjade flera fall av misstänkt korruption i Göteborgs kommun och i kommunala bolag inleddes ett tiotal förundersökningar i vad som kom att kallas muthärvan i Göteborg. Sju av dem ledde till åtal, åtal som har handlat om grovt bedrägeri, mutbrott och bestickning.

Med dagens dom mot byggmästaren Stefan Allbäck och den kommunala tjänstemannen i Göteborg har sammanlagt sex personer fällts i muthärvan.

Stefan Allbäck fälls för bestickning. Han döms till villkorlig dom och 80 dagsböter. Åtalet om bedrägeri medelst försvårande av skattekontroll ogillas av Göteborgs tingsrätt.

Den numera pensionerade tjänstemannen fälls för mutbrott och döms till villkorlig dom med samhällstjänst.

Tidigare har en bovärd vid det kommunala bostadsbolaget Poseidon dömts för mutbrott till villkorlig dom. Mannen, som redan innan domen blivit uppsagd från Poseidon, hade bland annat tagit emot en jacuzzi till ett värde av drygt 40 000 kronor. Samtidigt dömdes en anställd i ett privat företag, som åtalats för att ha mutat bostadsvärden, för bestickning till 100 dagsböter.

En tidigare fastighetsingenjör vid samma bolag, Poseidon, åtalades för grovt mutbrott för att ha tagit emot elinstallationer till sin privata villa från en elleverantör som Poseidon använde sig av. Han friades i tingsrätten, men dömdes för mutbrott i hovrätten till villkorlig dom och böter.

Även en distriktschef på Posiedon i Västra Frölunda som åtalats för att ha tagit emot vitvaror till ett värde av 21 000 kronor av en leverantör, dömdes till villkorlig dom och 80 dagsböter. Domen överklagades till hovrätten, som fastställde tingsrättens dom.

Efter avslöjandet om muthärvan tillsattes av Göteborgs kommunstyrelse en oberoende kommission, bestående av en statsvetare, en jurist och en ekonom, som sattes att granska hur mutkulturen i Göteborg ser ut. Deras rapport kom i juni i år och slutsatsen där var att "Göteborgsandan" har förblindat politiker och tjänstemän och lett till en kultur som är tillåtande mot mutor. Politiker och tjänstemän sitter på dubbla stolar och den som larmar om oegentligheter ses som en tjallare, slog kommissionen fast.

En annan konsekvens av muthärvan är den så kallad whistleblower-mottagningen som drogs igång under hösten 2011 av advokatbyrån Magnusson på uppdrag av Göteborgs kommun, där man kan tipsa om oegentligeheter i kommunen. Och i Göteborgs Stad har den ekonomiska kontrollen förstärkts genom att anställda som sköter inköp och upphandlingar måste besvara ett antal frågor om hur affärerna gått till.

Julia Milder
julia.milder@sverigesradio.se