Språkträning på dagis i Essunga

För att få fler elever i Essunga att lämna grundskolan med fullständiga betyg införs särskild språkträning redan i förskolan. Språksamlingar införs varje morgon. - Det här ger ingen garanti, men börjar vi tidigt så måste det ha en stor betydelse för betygen, tror förskolelärare Berith Cerdier i Nossebro.
Essunga är den kommun i Skaraborg, som har flest grundskoleelever procentuellt med streck i betygen. Skolverket satsar i år 75 miljoner kronor för att fler elever ska kunna lämna grundskolan med fullständiga betyd. 175 000 kronor har getts till förskolorna i Essunga för att utbilda lärarna i språkträning. Sånger, bilder och lekar används för att lära ut det svenska språket tidigt bland dagisbarnen. - Det är positivt att alla personal ställt upp det här. Det kommer att komma barnen till del, säger Berith Cerdier, som också är biträdande rektor i Nossebro.