Småhus i länet allt dyrare

Priserna på småhus steg med 7 procent i Kronobergs län under det första kvartalet i år, jämfört med föregående kvartal.
Det visar småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån. Bara i Västmanlands län har priserna stigit lika mycket. I landet som helhet steg priserna på småhus med 2 procent.