FRA nobbar EU-utfrågning om massövervakning

2:02 min

Försvarets Radioanstalt, FRA, tackar nej till att delta i en utfrågning i Bryssel om massövervakningen av EU-medborgare.

Det var i en EU-utfrågning i september som den brittiske journalisten Duncan Campbell pekade ut FRA som Storbritanniens och USA:s största samarbetspartner i massövervakningen.

Utskottet har frågar FRA om de kan närvara vid nästa utfrågning, men myndigheten hänvisar till att frågor om rikets säkerhet i Sverige inte är något de behöver diskutera i EU.  

EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, som sitter i det EU-utskott som leder utfrågningarna, tycker att FRA borde ha tackat ja.

– Jag är ganska överraskad. Det hade varit en fin, generös och tillmötesgående gest av myndigheten FRA att komma till utfrågningen, säger Cecilia Wikström.

EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, LIBE, fick uppdraget att utreda massövervakningen efter att bland annat tidningen The Guardian, med hjälp av dokument läckta av tidigare NSA-anställde Edward Snowden, avslöjat hur den amerikanska säkerhetstjänsten massövervakar även i Europa.

Till LIBE-utskottets utfrågning den 5 september i år bjöds den brittiske undersökande journalisten Duncan Campbell in. Då pekade han ut Sverige som USA:s och Storbritanniens största samarbetspartner i massövervakningen.

Utskottet bad i förra veckan FRA:s generaldirektör att komma till nästa utfrågning. Nu har FRA svarat att de inte tänker närvara, eftersom EU inte har något att göra med frågor som rör rikets säkerhet i Sverige.

Fredrik Wallin är talesperson på FRA.

– Vi vill gärna informera om vår verksamhet, och vi har försökt vara tydliga i det här brevet till LIBE-utskottet, att Sverige har en modern och tydlig lagstiftning på området som tar hänsyn till integritetsfrågorna och som uppfyller kraven i Europakonventionen.

Eftersom just Sverige och FRA pekats ut som USA:s och Storbritanniens största samarbetspartner i massövervakningen av EU-medborgare så är det av extra vikt, anser utskottets ledamöter, att ni deltar i utfrågningen.

Hur tänker ni att det här kommer se ut när ni tackar nej?

– Nu är det inte bara Sverige som blivit kallade, utan förfrågan har riktats till ett flertal länder. Vi beklagar naturligtvis, vi har artigt tackat nej till det här. Men vi ser inte att det är vår uppgift att förklara svensk lagstiftning i Bryssel, säger Fredrik Wallin.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sverigesradio.se