Regeringen säger nej till förbud av farligt medel

2:22 min

Flera myndigheter vill förbjuda ett misstänkt farligt medel som används inom jordbruket. De menar att regeringen har en unik chans att göra det genom ett EU-direktiv som ska genomföras senast i december. Men regeringen säger nej.

Enligt miljöminister Lena Ek tillåter samma direktiv inte att man förbjuder det här ämnet.

– Där innebär de här EU-reglerna att är det godkänt i andra länder så måste det också godkännas i Sverige. Vi kommer att tvingas att släppa in en del medel i Sverige, säger hon.

Det handlar om ett medel som gör att säden inte växer sig så hög, så att den kan stå emot till exempel hårda vindar. Stråförkortningsmedlet innehåller ett ämne som kan skada reproduktionsförmågan. Sverige tillät det bara på råg, men sedan ett par år tillbaka tvingades vi tillåta det även på andra grödor, såsom korn och vete.

Senast i december ska Sverige införliva i lagstiftningen ett EU-direktiv om begränsning av kemikalier. Men enligt Lena Ek tillåter alltså inte direktivet att man förbjuder det aktuella stråförkortningsmedlet, eftersom det är godkänt i andra EU-länder.

Men kemikalieinspektionens expert Peter Bergqvist håller inte med. Man kan tolka direktivet på olika sätt, menar han.

– Man har ju visat god vilja att ha ett fortsatt förbud för att behandla frukt och potatis efter skörd. Så man ser att det finns att det finns möjligheter och man borde resonera på samma sätt när det gäller stråförkortningsmedel, säger Peter Bergkvist. 

Om man inte kan stoppa ett enskilt medel, säger han, så kan man införa ett generellt förbud, till exempel förbjuda alla kemikalier som förkortar strået på en gröda.

Problemet med ett förbud är att de svenska bönderna kan tappa i konkurrenskraft, har regeringen sagt tidigare. Miljöminister Lena Ek tar upp ytterligare ett argument som talar emot ett förbud – stråförkortkortningsmedlet är inte så efterfrågat.

– Vi använder stråförkortningsmedel för råg i mycket begränsad omfattning och det är så som det kommer att se ut i framtiden, säger hon.

Användningen av stråförkortningsmedlet i Sverige har varit stabilt låg i flera decennier. Men förra året fördubblades den i ett slag, och är i dag uppe i 80 000 användningar per hektar. Ändå tror inte Lena Ek att användningen ökar genom att man fortsätter att tillåta ämnet.

– Min tro är att svenska lantbrukare som nu har levt under en sån här strikt regim länge, inte känner sig speciellt benägna att börja handla de här bekämpningsmedlen och använda dem, säger hon.

Peter Bergkvist ställer sig undrande till det resonemanget.

– Jag har svårt att förstå att man har en sån tilltro till att marknaden ska sköta en fortsatt låg användning av de här medlen. Det pekar inte den här statistiken på, säger han.

Ivan Garcia

ivan.garcia@sverigesradio.se