Småhuspriserna stiger i länet

Priserna på småhus har stigit med sju procent i Västmanland under årets första tre månader, jämfört med samma period förra året.
Prisökningen i Västmanland och Kronobergs län är den största i hela landet. I riket som helhet har priserna stigit med två procent under samma period. I Sörmland däremot har priserna sjunkit med tre procent, det visar Statistiska centralbyråns småhusbarometer.