Dom kan förbjuda Berlusconi att inneha ämbete

Silvio Berlusconi förbjuds att inneha offentliga ämbeten under två år. En italiensk domstol beslutar i dag detta på grund av att han tidigare dömts för skattebrott. Men i väntan på beslut om uteslutning ur senaten är det oklart om domstolsbeslutet får någon effekt.

Men domstolens förbud kommer än så länge inte att han någon direkt påverkan eftersom Berlusconi är åtalskyddad när han sitter i senaten.

Ett utskott i senaten rekommenderar att Berlusconi ska uteslutas, i slutet av oktober ska en omröstning hållas i senaten. Om han utesluts kan straffet för skattebrott och förbudet att inneha offentliga ämbeten verkställas.

Ekot