Vårdförbundet kräver skadestånd

Vårdförbundet kräver en förhandling med landstinget Västmanland, efter att en ambulanssjukskötare fått en varning.
Sjukvårdaren varnades för att ett larm dröjde elva minuter innan ambulansen ryckte ut. Men arbetsmiljön inom amulansverksamheten har varit dålig med mycket övertid och organisationsproblem, anser vårdförbundet. Facket tycker därför att det är ledningens ansvar att uttryckningen dröjde och att det är fel att lasta den enskilde. Vårdförbundet kommer att kräva skadestånd för det inträffade.