Socialdemokraterna: Dela upp rektorernas ansvar

2:10 min

Socialdemokraterna vill dela upp rektorstjänsten i två delar. En intendent ska sköta administrationen, så att rektorn kan fokusera mer på det pedagogiska.

– Rektorerna håller på att bli allt mer av pappersvändare, mer byråkrater och administratörer. Det frustrerar många rektorer, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesman Ibrahim Baylan.

Ett av förslagen, som presenteras på DN Debatt i dag, innebär att dagens rektorsuppdrag delas upp i två tjänster. Rektorn ska fortsatt vara skolans chef och ha det pedagogiska ansvaret som huvuduppgift.

Till sin hjälp ska rektorn ha en intendent som sköter administration, lokaler, övriga personalfrågor och ekonomin.

Sveriges skolledarförbund säger att det finns delar i Socialdemokraternas förslag som är bra.

Men frågan om delat ledarskap riskerar att parallella strukturer, där det blir otydligt vem som leder arbetet.

– För att kunna ta det yttersta ansvaret måste en rektor kunna styra samtliga resurser. Inrättar man en intendenttjänst måste ansvaret ligga under rektor, säger  Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund.

– Vi är överens med Sveriges skolledarförbund om att rektorn ska ha det högsta ansvaret i skolan, säger Ibrahim Baylan.

Utbildningsminister Jan Björklund, Folkpartiet, anser att landets skolledare redan har god möjlighet att få administrativ hjälp, att dela upp rektorns arbete som Socialdemokraterna vill skapar en otydlighet som är dålig, anser Björklund.

– En skolintendent eller en skolkamrer som hjälper rektorn med de administrativa sysslorna behövs på alla större svenska skolor, och finns redan på de flesta. Men vad som föreslås i dagens artikel är ett delat ansvar, och det är olyckligt. Det kommer att ludda till ansvaret. Den som är rektor måste förfoga över skolans budget och fatta beslut om lärartjänster, lönesättnings och inköp av utrustning, till exempel, säger Jan Björklund.

Lärarförbundet, som organiserar många skolledare, är positiv till Socialdemokraternas förslag.

– Det innebär att vi kan få mer närvarande skolledare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Simon Andrén, Ekot
simon.andren@sverigesradio.se