Greenwald bekräftar: Snowden har svenska uppgifter

2:35 min

Glenn Greenwald bekräftar i en exklusiv intervju för Mediernas reporter Terje Carlsson i Rio de Janeiro att det i visselblåsaren Edward Snowdens material finns gott om uppgifter om svenska FRAs samarbete med amerikanska avlyssningsorganisationen NSA. Ännu är dock inte journalisten och juristen Greenwald beredd att ge några detaljer. Det får vänta tills publiceringen av dessa dokument är genomarbetad, vilket han  hoppas ska vara senare under året.
Utöver denna nyhet kommer Medierna nästa vecka att publicera ett längre porträtt på Glenn Greenwald, en av världens just nu mest uppmärksammade journalister.

"Det finns dokument som beskriver förhållandet mellan amerikanska NSA och den svenska myndigheten."

Glenn Greenwald, journalisten, bloggaren och aktivisten, bekräftar att i det omfattande material som källan Edward Snowden läckt, finns det dokument som visar på en svensk koppling.

Tidigare har Greenwald avslöjat hur amerikanska myndigheter i en massiv skala inte enbart kartlägger terrorister eller fientliga stater med hjälp av internet, utan även ägnar sig åt kartläggning av oskyldiga privatpersoner och företag i länder som är USA’s allierade. Tyskland och Brasilien är två länder där amerikansk massövervakning väckt irritation.

Hur, vad, varför och när – Greenwald vill innan publicering inte utveckla Sveriges roll i den amerikanska  övervakningen av internet, men han säger att samarbetet mellan länderna  är mycket omfattande…

"Vi kommer publicera flera artiklar om Sveriges roll och hur amerikanska NSA har svenska telekommunikationssystem som måltavla för övervakning", säger Greenwald när Mediernas reporter Terje Carlsson träffar honom på en konferens för grävande journalistik i Rio de Janeiro, Brasilien.

Glenn Greenwald hoppas kunna publicera Snowdens uppgifter om Sverige innan jul, inom 6-8 veckor.