Hägg överklagar inte domen

Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) från Värnamo har beslutat att inte överklaga domen hon fick 27 mars för brott mot upphovsrättslagen.
Carina Hägg dömdes för att ha lämnat en kopia av den så kallade scientolog-bibeln till stadsbiblioteket i Jönköping, till skadestånd och böter på sammanlagt över 70.000 kronor. I samråd med sin familj har hon beslutat att inte överklaga domen. Visserligen är hon besviken över att hon inte blev friad i Jönköpings Tingsrätt, men den besvikelsen måste vägas mot den press som ett överklagande av domen medför. Carina Hägg säger också att hon kommer att fortsätta granskningen av sekter såsom scientologerna, och jobba för öppenhet och demokrati. Men nu ska hon bedriva arbetet enbart i talarstolen - inte i domstolen.