Villapriserna stiger

Villapriserna i Dalarna har under det första kvartalet i år stigit med 5 procent jämfört med samma period i fjol.
Om man jämför med det sista kvartalet i fjol handlar det om en ökning med 3 procent. Det här visar Statistiska Centralbyråns nya Småhusbarometer, som grundar sej på knappt 200 husaffärer här i länet. Medelpriset i Dalarna under det första kvartalet var 580 000 kronor.