Sture Bergwall i rätten om fortsatt vård

1:46 min

I dag inleds förhandlingar om huruvida Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, kan skrivas ut från Säters sjukhus där han suttit inlåst i mer än 20 år. Våra reportrar Marcus Eriksson och Johannes Rosendahl rapporterar direkt från i förvaltningsrätten i Falun.

Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson säger att det inte har funnits några rättsliga förutsättningar att hålla Bergwall inlåst efter 2002.

– Det primära för Sture Bergwall har varit att få till stånd en ordentlig, oberoende utredning av om förutsättningarna för tvångsvården är uppfyllda, säger Thomas Olsson i rätten, men tillägger att det övergripande målet att få vården att upphöra.

Sture Bergwall skrevs in på Säters sjukhus för över 20 år sedan efter ett bankrån. Strax innan han skulle skrivas ut började han att erkänna mord och dömdes så småningom för åtta stycken. 2008 började han att ta tillbaka sina morderkännanden, och har nu friats från alla åtta mord.

En gång i halvåret prövas hans vård vid förvaltningsrätten i Falun, men den här gången är omständigheterna kring fallet nya, sedan han friats från samtliga mord han tidigare erkänt. Dessutom sker förhandlingen i dag, på begäran av Berwall själv, offentligt med öppna dörrar. Förvaltningsrätten har den här gången också tagit in flera yttranden från högsta instans, bland annat från Socialstyrelsens rättsliga råd. De förordar fortsatt vård, eftersom det ännu inte finns tillräckligt bra underlag för en återfallsrisk om Bergwall släpps fri.

Vladislav Ruchkin, överläkare vid Säters rättspsykiatriska klinik, säger att Bergwalls diagnos om personlighetsstörning kvarstår, trots att han friats från de åtta morden.

– Vi tycker fortfarande att Sture Bergwall lider av samma psykiska störning som föranledde beslutet med den rättspsykiatriska vården, säger Ruchkin under förhandlingen.

– Vården behöver fortsätta med eventuellt ställningstagande till utslussning. Om man bortser från de åtta morden finns det risk för återfall i sexuell brottslighet.

Enligt överläkaren hamnar Bergwall på 32,5 på en 40-gradig bedömningsskala av psykopati. Han säger också att Bergwall har svårt att klara sig på arbetsmarknaden och han framhåller att ingen från "rättsskandalen" finns kvar i dag i vården på Säter.

Advokat Thomas Olsson trycker i dag på att Sture Bergwall blev sjuk av den vård han fick på Säter. Han menar att bedömningarna bygger på alldeles för gamla brott, och att Bergwall saknar förtroende för läkarna på Säter efter den så kallade Quick-skandalen.

– Sture Bergwall utsattes för vad som mest kan beskrivas som en form av en experimentell vård, säger Thomas Olsson.

När Bergwall 1992 skulle skrivas ut från Säter började han, enligt Thomas Olsson, att erkänna morden. 

– Att terapin var synnerligen drivande för att få fram erkännandena framgår av de första journalanteckningarna jag har här, säger Olsson.

Förhandlingen, som dragit ut på tiden, kan komma att fortsätta under morgondagen och rättens beslut kan stå klart inom ett par veckor.

Julia Milder
julia.milder@sverigesradio.se

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sverigesradio.se