P4-toppen

Regler för P4 Toppen i P4 Jämtland

P4-toppen är de lokala artisternas arena. Vi försöker ha en stor musikalisk bredd av populärmusik. Medverkande artister eller kompositör på P4-toppen måste vara från Jämtlands län eller bo i länet.

Bidrag:

Vem som helst får skicka in bidrag som kan bli utmanare på listan. Men det är P4 Jämtland som har rätten att bestämma vilka som får vara med.
Det som bedöms är teknisk kvalitet och framförande. Det finns ingen garanti för att man blir utvald bara för att man skickat in ett bidrag.

Från det att man skickat in sitt bidrag kan det ta olika lång tid innan det avgörs om man blir utmanare på P4 toppen. Det kan ta allt ifrån någon vecka till några månader, beroende på vilken slags musik vi behöver få in på listan för att i alla lägen behålla den musikaliska bredden

Själva listan:

  • Varje vecka finns det plats för fem låtar på listan.
  • Varje vecka prövas EN ny utmanare.
  • Låtarna får ligga max tio veckor på listan.
  • De gånger någon av låtarna lämnar listan efter tio veckor prövas TVÅ utmanare.
  • Listan presenteras i P4 Jämtland fredagar 11.03-12.00
  • P4-toppen gör uppehåll under jul/nyår och sommar.

Röstning:

Det är lyssnarna som helt avgör utgången av listan varje vecka. 

  • Poängen fördelas procentuellt utifrån röstning via telefon.
  • Samtalet kostar 1 kr + ev. trafikavgift. 
  • Du kan rösta en gång/dygn från samma telefon.
  • Röstningen påbörjas fredagar kl. 12. och pågår fram till kl. 13 efterföljande torsdag.

Kontakt:

Vill du ha kontakt med P4-toppen: p4toppen@sverigesradio.se