Götene

Tillstånd att riva bävrarnas dammbygge

Länsstyrelsen ger Götene vatten & värme tillstånd att riva en bäverdamm som orsakat skador i Götene. Anledningen till att man vill riva dammen är för att åvattnet rinner ner i Götenes råvattentäkt. 

Företaget menar att detta äventyrar i högsta grad Götenes kommuns vattenförsörjning. Däremot kommer man inte få riva bävrarnas boplats. Tillståndet gäller till och med den 27 oktober 2013.