Nobel & Myrbäck

Så gör du om du är först vid en trafikolycka

6:16 min

– Det första man ska göra om man kommer till en plats där det skett en trafikolycka är att säkra platsen och inte utsätta sig själv för fara, säger Gunilla Reuterberg på Röda korset.

När det har inträffat en trafikolycka rycker räddningstjänsten naturligtvis ut så fort som möjligt. Men ibland hinner de inte dit innan en annan trafikant kommer till platsen.

Ibland vet de inte om att olyckan har inträffat och det blir den förste som kommer dit som måste larma.

Men vad gör man då om man kommer först?

– Först och främst måste man försöka hålla sig lugn och få en överblick över olycksplatsen och vad som hänt, säger Gunilla Reuterberg, utbildare i första hjälper på Röda korset.

Innan man larmar eller ger första hjälpen måste man tänka på sin egen säkerhet, för annars blir det fler skadade än det var från början.

Därefter får man försöka ta hand om skadade och då är det viktigaste att se till att personen kan andas.

Nobel & Myrbäck i P4
eftermiddag.vast@sverigesradio.se