Norska vargar märks

De två vargarna i det så kallade Koppangreviret på norska sidan gränsen ska radiomärkas.
Spårningsarbetet inför radiomärkningen började på tisdagen, men skulle egentligen inletts mycket tidigare eftersom snön börjat försvinna och därmed också eventuella vargspår. Huvudorsaken till att vargarna märks är att forskarna från Norska Statens Naturoppsyn ska kunna följa vargarnas vandringar och eventuella angrepp på tamboskap.