Nyanlända invandrare måste tacka ja till jobb

1:55 min

Nyanlända invandrare måste tacka ja om de erbjuds ett lämpligt arbete, annars förlorar de sin etableringsersättning. Det är konsekvenserna av ett lagförslag som regeringen presenterade i dag.

– Är det så att jag kan få ett heltidsarbete där jag bor eller någon annanstans i Sverige. Då ska jag vara beredd att ta det om jag har etableringsersättning. Det är det som är den stora förändringen, annars kommer ersättningen dras in, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

– Men det är klart, är det ett deltidsarbete i norra Sverige och jag bor i Södertälje, då är det sannolikt inte ett lämpligt arbete. Men grundregeln ska vara att man också ska vara beredd att flytta till arbeten runt om i Sverige.

Regeringen vill förändrareglerna för den så kallade etableringsersättningen. Den är vanligtvis drygt 300 kronor om dagen fem dagar i veckan, och ges till nyanlända invandrare. Den gäller under de två första åren i Sverige, en period då nyanlända också erbjuds svenskundervisning, samhällskunskap och arbetsförberedande insatser.

Den här gruppen består av omkring 22 000 personer, och majoriteten av dem är redo att jobba i Sverige, enligt regeringen.

Men det har saknats sanktioner som kan sättas in om man tackar nej till ett erbjudet arbete, något som både Arbetsförmedlingen och Statskontoret har efterlyst, enligt Erik Ullenhag. Och det är alltså det som regeringen nu vill korrigera.

Om du är arbetsför men tackar nej till jobb, så förlorar du din etableringsersättning, enligt förslaget.

Det är i dag oklart hur många personer med etableringsersättning som tackar nej till erbjudna jobb. Men enligt integrationsministern välkomnar många nyanlända en tydligare arbetslinje.

– Väldigt många asylsökande som jag har träffat genom åren har just sagt till mig att det är för lite tydlighet när det gäller jobb i Sverige.

Sverigedemokraterna välkomnar förslaget, men säger samtidigt att det är ett slag i luften eftersom det i dag finns ett överutbud av arbetskraft i Sverige.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ifrågasätter behovet av den här lagändringen, då problemet inte är att nyanlända tackar nej till jobb.

– Tvärtom är problemet att människor inte blir erbjudna något arbete, och att man därmed inte får hjälp ut på den svenska arbetsmarknaden.  Det är det som är det stora problemet, och det är det som regeringen borde lägga sitt krut på, säger Ylva Johansson, Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson.

Simon Andrén
simon.andren@sverigesradio.se