västra götaland

Lågt förtroende för regionpolitiker

1:38 min

Västra Götalandsregionen har nu funnits i 15 år, men fortfarande är folks kunskap om vad regionen gör dålig och förtroendet för regionpolitikerna lågt. Det visar den senaste undersökningen från SOM-institutet.

Trots att Västra Götalandsregionen funnits sedan 1998 har visserligen invånarnas kunskaper om den ökat, men inte särskilt mycket. Det menar Annika Bergström på SOM-institutet, som i alla dessa 15 år undersökt vad folk tycker om att leva och bo här, och vad de tycker om regionpolitiken.

– Vi ser att regionpolitikerna är relativt okända och att de åtnjuter lågt förtroende, lägre än nationella och kommunala politiker.

– Regionvalet är också lite av det bortglömda valet, säger Annika Bergström.

Kultur och regionutveckling i skuggan
Sjukvård och kollektivtrafik känner invånarna till, men att regionen också jobbar med regionutveckling och kultur är fortfarande ganska okänt. Där behöver man väcka folks intresse, tycker Annika Bergström.

– Man behöver lyfta fram frågor som kultur och regionutveckling lite tydligare i debatten och människors medvetande.

Men samtidigt är det svårt att bortse från att sjukvården är huvudsysslan, som 90 procent av regionens budget går till.

Olika kunskaper i olika befolkningsgrupper
Skillnaden i attityder och kunskaper mellan olika befolkningsgrupper i vår del av Sverige syns också tydligt i den senaste SOM-undersökningen.

– Det är skillnader i hälsotillstånd, i bedömningar av olika saker och i förtroendet för politiker.

– Det samlade intrycket är ändå en liten tumme upp för Västra Götalandsregionen hos invånarna, säger Annika Bergström.

SOM i SOM-institutet står för Samhälle, Opinion och Medier.