Färre sparar till begravningen

Det blir allt mer ovanligt att spara till sin egen begravning. I Motala har antalet ärenden om socialbidrag till begravningar ökat med över hundra procent på fyra år.
För fyra år sen hade Motala kommun ett 30-tal sådana ärenden, förra året var de 85 stycken och ökningen fortsätter. - Utvecklingen är densamma i hela landet, säger Magnus Gustavsson, förste socialsekreterare i Motala. Vad den kraftiga ökningen beror på vet han dock inte med säkerhet. - En förklaring kan vara att gamla som vårdas på institution betalar så mycket i avgifter att de inte har pengar kvar till begravningen, säger han. En annan att begravningsentreprenörerna har börjat informera mera om möjligheten att få hjälp av samhället, men han tror också att det handlar om en attitydförändring. - Man bryr sig kanske helt enkelt inte om att spara till begravningen på samma sätt som man gjorde förr. En begravning som det sociala bekostar går på mellan 15 000 och 18 000 kronor.