Risk för högre elpriser i vinter

1:36 min

Förutsättningarna för låga elpriser i vinter är sämre än i fjol. Kraftdammarna har mindre vatten än normalt och kärnkraftverket i Oskarshamn har stora driftproblem.

– Om det blir kallt så kommer nog elpriset att öka, och det oavsett om kärnkraften är i drift eller inte, säger Ingemar Engkvist, kärnkraftchef på Eon.

Kärnkraftcheferna för de tre stora elbolagen Eon, Fortum och Vattenfall träffade i dag energiminister Anna-Karin Hatt för att berätta om läget inför vintern. Med tanke på att vattennivåerna i dammarna är låga är det extra viktigt att kärnkraften fungerar som normalt om kylan slår till.

Men problemen i Oskarshamn är stora för tillfället. Av de tre reaktorerna är det bara en som är i drift, men långt i från sin maxkapacitet. Förhoppningen är att ytterligare en reaktor ska komma igång före vintern.

– För oss som ägare är det ett allvarligt problem. Vi har investerat 5,5 miljarder kronor i Oskarshamn 3 och självklart behöver vi ha den anläggningen i drift för att investeringen ska ge avkastning.

Kärnkraftchefen för Eon Ingemar Engkvist kan inte säga när Oskarshamn 3 kan vara i drift igen och han vill inte göra någon prognos över elpriserna i vinter. Däremot har Eon skickat ut en lägesrapport där företaget rekommenderar sina privatkunder att säkra elpriset inför vintern.

Energiminister Anna-Karin Hatt har stora förhoppningar om att två av Oskarshamns reaktorer är åter i drift snart.

– Det är otroligt viktigt att både O1 och O2 kan komma tillbaka och producera som tänkt i vinter, säger Hatt.

Claes Aronsson
claes.aronsson@sverigesradio.se