Vingåker

Misstänkt äggplundrare: "Samlingen är laglig"

Idag börjar rättegången mot den Vingåkersbo som misstänks ha plundrat tusentals fågelbon på ägg. Hans advokat Per Sandell kommer under rättegången göra gällande att äggen är gamla gåvor och att samlingen är helt legal.

Vingåkersbon, som är i 60-årsåldern, riskerar ett flerårigt fängelsestraff för grovt jaktbrott och grovt artskyddsbrott. Två andra män står åtalade för samma typ av brott.

Om man tar ägg ur fågelbon i naturen begår man jaktbrott. Är insamlingen systematisk kan jaktbrottet betecknas som grovt. Preskriptionstiden för grovt jaktbrott är tio år och åklagaren har därför siktat in sig på misstänkta brott begångna från år 2003 och framåt.

Men Vingåkersbon hävdar att han själv inte har tagit några ägg ur fågelbon. Han säger att han har fått dem. Dessutom säger han att äggen är gamla - om något brott skulle ha skett skulle det alltså vara preskriberat vid det här laget.

– Han har dels ärvt en samling, sedan finns det en stor mängd ägg som är tagna ur naturen för mycket länge sedan, säger hans advokat Per Sandell.

Det är svårt att fastställa åldern på ett ägg, men vissa försök har gjorts av polisen, enligt advokaten Per Sandell.

– I förundersökningen finns vissa mätningar av vikt och tjocklek på vissa ägg där man känt till hur de förändrats, och där har man med ett spann kunnat fastställa ålder.

Talar de till din klients fördel eller nackdel?

– Det stödjer hans uppgift om att det är gamla ägg.

Vingåkersbon står också åtalad för att ha sålt fågelägg till personer utomlands, bland annat i Skottland. Brottet rubriceras som grovt artskyddsbrott. Också det brottet nekar han till.

– Det har överlämnats ägg vid några tillfällen, det går han med på, men det har inte skett någon kommersiell verksamhet, säger Per Sandell.

Miljöåklagaren Stig Andersson anser däremot att han har bevis för att männen systematiskt har plundrat fågelbon, och att det har skett under 2000-talet.

Enligt åtalet har männen varit ute varje vår mellan år 2003 och 2010 och samlat in ägg. Männen har själva filmat och fotograferat fågelbon när de varit ute på sina resor och polisen har tagit hjälp av ornitologer för att identifiera äggen som finns i samlingarna, utifrån prickar och mönster på skalen. Enligt polisen kan man se att flera av äggen i samlingarna är desamma som fotats ute i naturen.

Men advokaten Per Sandell säger att hans klient bara varit ute efter att fota fågelbon, inte efter att plundra dem på ägg. Han ger inte mycket för tesen att äggen kan identifieras efter mönstren på skalen.

– Det kommer åberopas bevisning i den delen, från vår sida, säger han.

Vingåkersbon hade tusentals urblåsta fågelägg i sitt hem när Sörmlandspolisen slog till mot honom, efter tips från polisen i Skottland.

Senare hittades liknande äggsamlingar hos en man i Göteborgstrakten och en man i Härnösand, som hade fågelägg i ett lönnrum. En del av äggen kommer från sällsynta och fridlysta fågelarter, bland annat berguv.

Per Sandell menar att frågan om ifall männen begått artskyddsbrott eller inte är snårig.

– Tingsrätten har en grannlaga uppgift att pröva den åtalspunkten. Det finns inget mål av den här karaktären, det är ganska otrampad mark.