Pengar till missbrukar-bostäder

Nu kommer pengar för att ordna bostäder för personer med missbruksproblem ! Under senare år har det ju blivit allt svårare att hitta acceptabla bostäder för missbrukare - den ansträngda bostadsituationen har gjort att missbrukare nästan varit utestängda från bostadsmarknaden. Men nu finns en ljusning, om än i begränsad form.
Länsstyrelsen har beviljat social- och omsorgsnämnden 200 000 kronor för att under det här året utveckla former för boende för personer med missbruksproblem. Projektet - som löper över två år - har som målsättning att skapa minst 20 platser i olika boendeformer.