ÖSTHAMMAR

Strid om societetshuset Källör går vidare

2:06 min

Striden om vad som ska hända med det gamla societetshuset Källör i Östhammar går vidare. Kommunfullmäktiges beslut i september att ett privat företag ska få bygga hotell och seniorbostäder på tomten har överklagats.

Östhammars bygdegårdsförening fortsätter att jobba för att det gamla societetshuset ändå ska bli ett allaktivitetshus i bygdegårdsföreningens eller kommunens ägo. Vi har inte gett upp, säjer Siv Landström som är föreningens ordförande.