Sänkt skadestånd för sexfilm

2:09 min

Göta Hovrätt sänker skadeståndet till en tonårsflicka som smygfilmades av sin 17-årige pojkvän när de låg med varandra, och sedan la ut filmen på porrsidor på nätet. Hovrätten motiverar den sänkta ersättningen med att det blivit alltmer accepterat att vara utåtriktad med sina sexuella vanor – ett resonemang som kan ifrågasättas enligt Mårten Schultz, som är professor i civilrätt.

– För mig framstår det som mycket märkligt. Det finns ett utrymme inom ramen för bedömningen av kränkningsersättningar, att  man ska beakta etiska och sociala värderingar. Och det är en uppskattning, säger Mårten Schultz.

 – Men här tycker jag domstolen gör något mer än det, här gör domstolen ett påstående om hur det faktiskt ligger till i samhället. Det är inte en etisk värdering som domstolen gör, det är ett påstående om samhällsvärderingar, säger Schultz.

-- Och det tycker jag är ett märkligt resonemang för att sätta ned skadeståndet så här mycket,  särskilt som man vet att brottsoffer som får så här kraftiga sänkningar upplever det som ytterligare en kränkning, den här gången av rättsväsendet. Då måste man vara försiktig, tycker jag, säger Schultz.

Flickan visste inte om att pojkvännen smygfilmade när de hade sex. Han erkände att han filmat och lagt ut filmen på flera pornografiska sidor, men att han inte menade något illa och att han inte trodde filmen skulle få så stor spridning.

Pojken dömdes i tingsrätten för grovt förtal, till ungdomstjänst och att betala sammnagt 136 000 kr i skadestånd - 130 000 för kränkning och 6 000 kronor för sveda och värk. Nu har Göta Hovrätt sänkte skadeståndet till 25 000 kronor för kränkning och 6 000 kronor för sveda och värk - alltså sammanlagt 31 000 kronor. * 

I domen skriver hovrätten bland annat att "det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor."  Att de allra flesta som sett filmen inte vet vem flickan är,påverkar också skadeståndet nedåt, enligt Göta Hovrätt.

Om man då tänker sig att en drabbad person i det här fallet kanske inte delar de samhällsvärderingar som domstolen ger uttryck för, spelar det någon roll?

- Nej, det ska inte spela roll i o för sig, utan det är samhällsvärderingar. Men de här samhällsvärderingarna som domstolen indirekt ger uttryck för, nämligen att vi inte bara kan prata mer om sex i dag utan att vi också dessutom tydligen är mer öppna för att det ska filmas när vi har sex och sprida det, det tycker jag är konstigt. För det är det underliggande budskapet att  vi är pornografer allihop och det tycker jag är en konstig tanke.   

Mårten Schultz anser att det finns skäl att frågan prövas i Högsta Domstolen.

– Vi gjorde på mitt lilla institut en genomgång av nivåerna för ersättning i olika fall av förtal på internet, särskilt de här sexuella fallen och man kan se att det spretar något väldeliga. Så här finns det verkligen behov av ett HD-avgörande.

* Texten har uppdaterats med skadeståndets totala summa

Annika Digréus
annika.digreus@sverigesradio.se