Uppsalapris till valforskare

Världens ledande valforskare, Sidney Verba, professor i statskunskap vid Harvard University, USA, har tilldelats skytteanska priset för år 2002.
Han får det för sin "inträngande empiriska analys av det politiska deltagandet och dess betydelse för demokratins funktionssätt". Skytteanska priset är på 400 000 kronor och ett av de största priserna inom den samhällsvetenskapliga forskningen.