Carlsson & Co

Sjuksköterskan: Borde prata om äldres sexualitet

6:38 min

Hur pratar sjukvården om äldres sexualitet? Den frågeställningen tas upp i Annette Eliasen Sjögestams examensarbete. Studien visar att de äldre i hemvården vill att sjuksköterskan initierar ett samtal, något som inte sker i dag.

Annette Eliasen Sjögestam är specialistsjuksköterska i hemvården i Halmstad och har skrivit ett examensarbete om äldres sexualitet och samliv.

Ett examensarbete som Halmstad kommun har gett henne pris för.

– Jag som sjuksköterska ska ju se till hela människan och har ett totalt omvårdnadsansvar för den äldre och då ingår samlivet och en persons sexualitet. Sexualiteten är ett livslångt behov som inte avtar för att man blir äldre, säger Annette.


Studien visar även att det är känsligt att prata om sin sexualitet och sitt samliv och att ett sådant samtal måste bygga på ett förtroende mellan den äldre och sjuksköterskan.

Det är mycket som påverkar den äldres sexualitet och ens samliv, sjukdomar och medicinering, berättar Annette. Diabetes, högt blodtryck, depression är bara några sjukdomars om påverkar negativt.

Anna Carlsson
anna.i.carlsson@sverigesradio.se