AMS-pengar till Norrköping

Staten satsar nu sammanlagt fem miljoner kronor i ett försök att förbättra den ansträngda arbetsmarknaden i Norrköping.
Det beskedet gav Arbetsmarknadstyrelsens generaldirektör Anders L Johansson vid sitt besök i Norrköping nu i förmiddags. Av pengarna kommer tre och en halv miljon från AMS medan resten ska tas ur Länsarbetsnämndens budget. Pengarna ska användas till kompetenshöjande insatser för arbetslösa. Arbetslösheten i Norrköping har under en längre tid legat på en betydligt högre nivå än i Östergötland i övrigt.