Så här skall masterna placeras

Nu har Stadsarkitektkontoret tagit fram ett förslag på råd och riktlinjer för hur Gotland ska förhålla sig till utbyggnaden av nya mobiltelemaster.
Enligt förslaget ska avståndet från mast till bostadshus utanför tätbebygda områden vara minst fem gånger mastens höjd, ungefär femhundra meter. I tätbebygda områden ska avståndet vara minst två gånger mastens höjd, eller ungefär tvåhundra meter. I Visby innerstad och Visby hamn ska inga master få sättas upp. För att masterna inte ska dominera landskapet föreslås att avståndet mellan masterna ska vara åtminstone tre kilometer. Och istället för att placera en mast inom ett riksintresse för kuulturminnesvård bör man undersöka om det går att istället placera antenner inne i ett kyrktorn.