Rätt av Göteborgs stad att rata låga anbud

2:19 min

Göteborgs kommunala upphandlingsbolag har gjort rätt som förkastat anbud som de tycker är för låga för att vara seriösa. Det visar en ny dom i Kammarrätten som kan påverka alla myndigheter i Sverige som sysslar med offentlig upphandling.

– Såsom vi ser det är det en banbrytande dom för offentlig upphandling i Sverige där vi visade att vi gjorde rätt när vi la dom här anbuden åt sidan, säger Göran Brunberg, upphandlingschef i Göteborg.

Domen handlar i grunden om att fyra västsvenska byggföretag vars anbud ratats av kommunen som menat att bolagen lagt sig billigare än vad som kan betraktas som seriöst.

Kommunens upphandlingsbolag skulle ingå ramavtal angående ett antal mindre byggarbeten och ville ha motiveringar för anbudspris på mindre än 300 kronor per timme. Kommunen ansåg att de fyra byggbolagens förklaringar inte räckte och la anbuden åt sidan. Man menar att risken med orimligt låga anbud är att priset kompenseras på andra sett i senare skede.

Byggbolagen tog kommunen till domstol där de vann i första instans för att nu alltså förlora i Kammarrätten som följde kommunens linje att bolagen ska motivera hur de kan lägga sig så billigt.

Upphandlingschefen Göran Brunberg menar att domen vänder hela upphandlingsprocessen.

– Domen innebär egentligen att bevisbördan läggs på båda parter. Om vi får anbud som vi tycker är låga kan vi begära in en kostnadsredovisning. Vi förväntar oss nu efter den här domen att hela Sverige kommer att kontakta oss.

En av företagarna säger till P4 Göteborg att han överväger att överklaga domen till högsta instans. Han menar att Kammarrätten inte tar ställning till varför bolaget lagt sitt anbud så lågt.

Men Kristoffer Sällfors som är Processråd vid Konkurrensverket tror domen kommer ge ringar på vattnet om den vinner laga kraft.

– Den kommer ha betydelse för både andra upphandlande myndigheter, kommuner och kommunala  bolag och även för andra domstolar som ska ta i motsvarande frågor.

Kammarrätten är inte högsta instans utan det är Högsta förvaltningsrätten. Därför är inte domen prejudicerande men även Kammarrättens dom kan väntas få effekt i kommande rättstillämpningar om den vinner laga kraft menar Kristoffer Sällfors.

– Det är mycket möjligt att den kommer ha betydelse, man kan nog utgå från att den kommer att ha betydelse. Men det ska bli väldigt intressant att se hur det här kommer följa upp framöver, säger Kristoffer Sällfors som är processråd vid Konkurrensverket.

Kalle Wannerskog
kalle.wannerskog@sverigesradio.se