Två miljoner till fem kyrkor

Länsstyrelsen ha fördelat två miljoner kronor till restaureringar av fem gotländska kyrkor.
Största bidragen går till yttre restaureringar av kyrkorna i Väte för 560 000 kronor och Fole för 480 000 kronor. Inre restaureringar blir det i tre kyrkor enligt följande: Bro får 400 000 kronor. Fårö 320 000 kronor. Bäl 240 000 kronor. Det är Samfälligheten Gotlands kyrkor som är beställare av jobben.