Falsk anmälan om tv-innehav i Reinfeldts namn

En anmälan till Radiotjänst, om tv-innehav i Fredrik Reinfeldts namn, bedöms vara en förfalskning.

Radiotjänst har fått in en anmälan TV-innehav i Fredrik Reinfeldts namn, men regeringskansliet förnekar att den kommer från deras håll.

Och Radiotjänst gör nu bedömningen att anmälan är falsk. Diskussionerna mellan Regeringskansliet och Radiotjänst kommer att fortsätta om det ska betalas någon särskild TV-avgift för statsministerns bostad Sagerska huset.

För ungefär två veckor sedan berättade Ekot att statsministern inte betalade avgiften, trots att Radiotjänst ansåg att han borde göra det. Regeringskansliet ansåg att Sagerska huset där Reinfeldt bor ingår i den radio- och tv-avgift som kansliet betalar.

Ekot

Artikeln har uppdaterats och korrigerats.