Skolresurser ska fördelas bättre

1:40 min

Regeringen föreslår i dag att skollagen skärps för att landets kommuner ska bli bättre på att fördela pengar till skolor som ligger i socialt utsatta områden.

– En del skolor som har stora utmaningar, med de elever man har, de behöver ha mycket mer resurser än vad andra skolor behöver och det ska nu skrivas in i lagstiftningen. Så det ska inte längre gå för en kommun att bara schablonmässigt fördela resurser när det finns särskilda behov på vissa skolor, säger utbildningsminister Jan Björklund.

De allra flesta kommuner fördelar i dag mer pengar till skolor i områden som betraktas som socioekonomiskt svaga. Kommunerna avgör själva vad de får. Ofta räknar man in hur hög arbetslösheten är bland föräldrar, om barnen är födda utomlands, och hur länge eleven har bott i Sverige.

Men alla kommuner gör inte en sådan här fördelning och Skolverket har i flera rapporter påpekat att kommunerna måste bli bättre på att följa upp hur skolresurserna fördelas. Regeringen vill nu ha in en formulering i skollagen att resurserna ska fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

– I och med att det skrivs in i lagen kommer också skolinspektionen granska att så sker.

Så sent som i höstas, röstade ni ner ett sådant här förslag från oppositionen. Har du ändrat dig?

– Ja, vi har tänkt om i den här frågan.

De två stora lärarfacken är positiva, men ser det som långt ifrån tillräckligt för att nå en likvärdig skola mellan landets kommuner.

– Visst kan det spela en roll, men staten kan också i det här läget passa på att se över själva hur det egna utjämningsystemet i kommunerna för det styr riksdagspolitikerna själva och där har de också alla chanser att ändra för det här är medveten resursstyrning som måste till på alla nivåer, säger lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Karin Runblom
karin.runblom@sverigesradio.se