Småhuspriserna stiger igen

Småhuspriserna har efter ett långt stillestånd nu börjat raka i höjden igen, särskilt här i Uppland. Vårt län har den tredje största ökningen i landet.
Här har priserna ökat med 5 % under det första kvartalet i år, bara i Kronobergs och Västmanlands län är ökningen större, nämligen 7 procent. Det visar småhusbarometern från Statistiska Centralbyrån.