Krav på förbud mot minkburar

De svenska minkfarmerna lever inte upp till djurskyddslagen. Dagens trånga burar bör förbjudas. Det föreslår Jordbruksverket i en utredning, som överlämnas till jordbruksminister Margareta Winberg (s) i dag.
Socialdemokraterna beslöt på sin kongress i slutet av förra året, att minkuppfödningen i Sverige ska förbjudas. Men sedan beslutet togs har inte mycket hänt. Jordbruksverket slår i sin utredning fast, att djuren visserligen är friska men att de hindras från ett naturligt beteende - att kunna klättra och leka. Jordbruksverket föreslår därför att dagens minkburar förbjuds. De ska istället ersättas med nya typer av burar, som ger minkarna större ytor och möjligheter att leka tillsammans.