Oslo - Stockholm med X2000

Från mitten av juni blir det tre turer dagligen med expresståget X2000 i vardera riktningen mellan Stockholm och Oslo via Karlstad.
Sedan förra sommaren har det gått Intercitytåg på samma tider, men nu är det alltså klart för snabbtåg. X2000 ska minska restiden mellan Oslo och Stockholm till strax under fem timmar, mot dagens sex timmar. Banan på norska sidan har rustats upp, men ännu återstår en del arbete som ska vara klart innan juni. Förutom Karlstad ska tågen också stanna i Hallsberg, Arvika och i Kongsvinger.