Högskolerektorn avgår

Rektorn för högskolan Trollhättan Uddevalla Olof Blomqvist avgår. Hans förordnande går ut siste juni nästa år och Blomqvist väljer då själv att lämna sin tjänst. Högskolestyrelsen kommer idag gå igenom förberedelserna för rekryteringen av en ny rektor.