Minkburar döms ut

De svenska minkfarmerna lever inte upp till djurskyddslagen. De burar som används idag bör därför förbjudas. Det föreslår Jordbruksverket i en utredning som lämnas över till jordbruksminister Margareta Winberg på tisdagen.
Inget minkliv Utredningen är mycket kritisk till stora delar av dagens minkhållning. Även om djuren är friska och sköts väl, så hindras minkarnas naturliga beteende - att klättra, leka och vara tillsammans med andra minkar. Forskning visar också att minken behöver tillgång till vatten att simma i. - Minkar har ett stort behov av rörelse och sysselsättning. De behöver bättre utrymmen med fler bolådor, gömställen och liknande och därför måste dagens bursystem avvecklas, säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning. Jordbruksverket stöder sig också på en rapport från EU-kommissionen. Slutsatsen i utredningen är alltså att dagens uppfödning av minkar till pälsskinn inte lever upp till kraven på en god djurmiljö. Krav på större burar Förslaget till regeringen är att kräva att minkfarmarna tar fram nya typer av burar, med större ytor och där djuren kan leka tillsammans. Frågan är hur utredningen kommer att påverka burminkarnas liv. Jordbruksministern har tidigare lovat att helt förbjuda minkhållningen, men efter kraftiga protester från pälsnäringen har beslutet skjutits upp. Företagen har talat om dåligt underbyggd populism, som skulle leda till att cirka 1000 jobb skulle försvinna. Något förbud att föda upp minkar i Sverige är alltså inte aktuellt. I stället kan Margareta Winberg komma att använda utredningen från Jordbruksverket som ett sätt att strypa verksamheten. Daniel Rundqvist, jordbruksreporter på Ekot