Kritiken är orättvis

Jordbruksverket har svårt att förstå kritiken från djurskyddsinspektör Ulf Björkman i Kungsör. Björkman tycker att jordbruksverket är dåliga på att tala om vad de förväntar sig att djurskydds-inspektörerna ska göra. Han tycker också att handläggarna är för svåra att nå. Men Torsten Jakobsson, chef för djurskyddsenheten, tillbakavisar kritiken. Han säger att verket har gett ut ett häfte med tydliga anvisningar till djuskyddsinspektörerna om vad de ska titta efter under en inspektion. Men han säger också att verket inte får ta ställning i enskilda fall, därför kan de inte ge djuskyddsinspektörerna råd när de ringer .