Lund

Misshandel ska kunna bevisas vetenskapligt

2:10 min

För första gången ska forskare ta fram ett vetenskapligt underlag för att säkrare kunna avgöra hur en misshandelsskada uppkommit. Bakgrunden till studien vid Lunds universitet är att de allra flesta fall av kvinnomisshandel inte leder till åtal.

En bidragande förklaring är att de rättsintyg som beskriver skadorna är allt för osäkra. Målsättningen är nu att ta fram en vetenskaplig mall för skademönster så att rättsintygen kan uttrycka en större grad av sannolikhet för hur en misshandelsskada uppstått.

– Därför att när det gäller våld i nära relation, har man ofta dåligt med annan bevisning och skadorna är kanske ett av de få objektiva fynden som finns. Har man då inte möjlighet att säkert säga hur de uppkommit är det klart att man inte har mycket att komma med, säger rättsläkare Peter Krantz.

Av de drygt 28 000 polisanmälda fall där kvinnor misshandlas av män förra året ledde 17 procent till åtalsbeslut, det vill säga då åklagare beslutade att åtala eller inte åtala, visar statistik från Brottsförebygganderådet.

95 procent av de skador som uppkommer vid våld i nära relation är, enligt rättsläkare Peter Krantz, blåmärken, hudavskrapningar och krossår.

Frågan som alltid uppstår är om skadorna orsakats av misshandel eller olycka och det vetenskapliga underlaget för att göra en precis bedömning är i dag svagt.

– Då blir ju formuleringen av ett sådant slag att det är möjligt att det uppkommit på det ena sättet, men lika möjligt på det andra sättet och bevisvärdet i det är naturligtvis mycket svagt.

Rättsintyg, det dokument som beskriver skademönster och hur skador uppkommit, är en viktig del av bevisningen i en rättegång. DNA är generellt sett också en mycket viktigt del av bevisningen, men inte alltid.

– Ja, men när det gäller våld i nära relation så är DNA som regel helt utan betydelse därför att man alltid har varandras DNA på sig och förekomsten av DNA hos målsäganden ger ju ingen bevisning alls i de här frågorna.

Forskarna i Lund jämför nu en grupp kvinnor som utsatts för misshandel där det finns fällande domar med en grupp kvinnor som bevisligen råkat ut för en olycka. Målsättningen är att få fram en vetenskaplig mall för skademönster så att rättsintygen kan uttrycka en större grad av sannolikhet för hur en misshandelsskada uppstått än vad rättsintygen gör i dag. Det skulle medföra att domstolarna bättre förstår den rättsmedicinska expertisen.

– Det är nog inte alltid att det är på det viset, utan tvärtom pratar vi förbi varandra och det är naturligtvis olyckligt att det är så.

Och det skulle hjälpas med mer precision i rättsintygen?

– Ja, det kan inte bli sämre, utan det finns en stor sannolikhet för att det faktiskt kan bli bättre.