BORÅS

Kommuner driver mögliga skolor trots hälsorisker

1:34 min

Det tar lång tid att åtgärda fukt och mögelskador på skolor. På en femtedel av de skolor som anmälts till Arbetsmiljöverket för fukt- och mögelskador och dålig ventilation har problemen varit kända i mer än två år.

Kristinebergsskolan i Borås är ett sådant exempel. Det var först efter att kommunen hotats med vite som det tillslut blev ett besked om att bygga en ny skola.

Jessica Sundqvist som jobbat som lärare på skolan blev allergisk under tiden som mögelproblemen fanns på skolan.

– Det började med att det kliade på huvudet och på kroppen. Sen fick jag fick eksem som vandrade på kroppen, stora eksem. Sen började det rinna och klia i ögon, det kliade i näsan. Det svullnade upp i munnen ibland när jag var i vissa klassrum. Hostade mycket. Och sen började det pipa i bröstet då. 

Jessica Sundqvist tänkte inte direkt att hennes symptom hade med skolan att göra, men efter omfattande provtagningar  hos företagshälsovården och  analyser från Arbets-och miljömedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset  i Göteborg gav företagshälsovården besked. 

– Beskedet var att jag inte skulle jobba där överhuvudtaget. Att jag blev sjukskriven. Jag fick inte vara i lokalerna. Det var ju något tokigt därifrån, det konstaterade läkaren.

– Och går jag går i lokaler som har fukt eller mögel så känner jag det direkt. Det är viktig att kommunerna underhåller sina skolor och verkligen tar tillvara på arbetsmiljön och lyssnar både på elever och personal som arbetar där.  Man försöker ju alltid se positivt. Men det är klart man är lite bitter, säger Jessica Sundqvist.

Falco Güldenpfennig är ordförande i lokalförsörjningsnämnden i Borås, den som har ansvaret för kommunens lokaler. Han håller med om att det kunde gått snabbare att åtgärda Kristinebergsskolan.

– Ja absolut. Jag tycker naturligtvis alltid att det är ett misslyckande om det är en skola där elever eller lärare inte mår bra.  Men jag kan ta andra exempel där vi om något år också kan ställa samma fråga, kunde det gått fortare, och då är svaret. Ja, det är klart det kunde, säger Falco Güldenpfennig.